Start

27 November 2020


Nieuwe leden

Ondanks dat we nog niet kunnen repeteren, zijn nieuwe leden altijd welkom. Alleen verzoeken we je dan om je aan te melden via e-mail: info@amusementskoorsurprise.nl 

Zodra het dan weer mogelijk is zullen we je informeren en laten weten wanneer je verwacht wordt voor de repetitie.


27 November 2020


Helaas hebben we weer moeten stoppen met de repetities en zullen we dit jaar ook niet meer gaan repeteren in 't Hart. Dit is heel jammer allemaal, maar natuurlijk gaat de gezondheid van iedereen boven alles! Zodra het weer kan, zullen we iedereen informeren.


September 2020

Begin 2020 verstoorde het coronavirus het leven wereldwijd, dus ook in Nederland, in Ewijk én zo ook onze repetities. Op 24 maart gingen we noodgedwongen repeteren met ZOOM. Het was een beetje behelpen, maar we 'zagen' elkaar en we leerden de nootjes.


Inmiddels hebben we de repetities weer hervat, maar wel aangepast natuurlijk. We hebben de leden in twee groepen verdeeld, waardoor toch iedereen die wil iedere twee weken kan repeteren. En het nooit aflatende enthousiasme van onze dirigente Kim houdt de boel levendig!


Voorlopig waart het virus nog steeds rond en blijven we op deze manier repeteren. 


Nieuwe, aangescherpte maatregelen m.b.t. het Coronavirus d.d. 23-03-2020.


Conform de berichtgeving van ons kabinet dat alle bijeenkomsten tot 1 juni verboden worden, moeten wij helaas concluderen dat onze repetities in MFA 't Hart in ieder geval tot 1 juni 2020 niet door zullen gaan.

 

Maar online gaan we natuurlijk gewoon door!


Maart 2020

Mededeling met betrekking tot het Coronavirus.


Beste koorleden,

 

Gezien de recente ontwikkelingen rondom de verspreiding van het Coronavirus en in navolging van de oproep van het RIVM om niet noodzakelijke, sociale contacten te vermijden, lijkt het ons als bestuur het beste om daaraan gehoor te geven.


Dit betekent dat de koorrepetities vanaf aanstaande dinsdagavond 17 maart tot en met eind maart, niet door zullen gaan. Hiermee geven wij gehoor aan het landelijk advies om te zorgen dat het Coronavirus niet onbeperkt kan verspreiden zodat we hopelijk allemaal gezond blijven.

 

Daarna zullen we kijken hoe de stand van zaken is en opnieuw van ons laten horen. Gelukkig hebben we de site nog, waarmee we kunnen oefenen.


We hopen snel tot ziens.

 

Met vriendelijke groet,

Namens het bestuur van Surprise,

 

Rob, Wolter, Daphne, Annie en Stephanie


Amusementskoor Surprise uit Ewijk bestaat momenteel uit zo’n 36 enthousiaste mannen en vrouwen, die zingen als hun gezamelijke hobby hebben. Bij de mannenstemmen zijn momenteel nog enkele plaatsen vacant.

De dirigent is Kim Beekman - de Fuijk. Het koor wordt tijdens de repetities begeleid door pianiste Anjo Hogendoorn,  tijdens concerten ook door een fluitiste en een drummer of door een complete band.

Op verzoek verzorgen wij optredens bij plaatselijke en regionale activiteiten, kooravonden, trouwpartijen en festiviteiten in vele variaties.


Ons doel

Plezier, kwaliteit, presentatie en nieuwe uitdagingen, uitwisselingen met andere koren en samenwerking met muziekensembles.

Repertoire

We zingen voornamelijk 4-stemmig. Ons repertoire omvat vele muziekgenres zoals populair, musical, film, evergreens, en we deinzen niet terug voor b.v. een stuk uit een operette. Ook solopartijen, duo’s en zang in kleine groepjes maken vaak deel uit van ons optreden. Zo brengen we veel variaties en kunnen we aansluiten bij élke gelegenheid.

We repeteren elke dinsdagavond in MFA 't Hart aan Den Elt 17 in Ewijk.

Over het ontstaan van Surprise

In september 1990 kwam een groep van 26 zanglustige mannen en vrouwen bijeen in dorpshuis 'Heumeshof' op uitnodiging van een groepje van 3 initiatiefnemers. Deze bijeenkomst kan worden opgevat als de oprichtingsvergadering van wat toen nog niet bekend stond als Surprise. Wat in ieder geval werd besloten was dat het koor het beoefenen van de zangkunst in de meest brede zin van het woord zou gaan uitdragen en er werd een interimbestuur gekozen die de voorbereidingen ging treffen voor oprichting van het koor als vereniging. De naam Surprise kwam enige tijd later te voorschijn uit een prijsvraag. De eerste repetities vonden plaats in de hal van basisschool 'de Duivendonck', later werd zaal 5 in Heumeshof beschikbaar gesteld.

Op 26 februari 1991 werd de officiële oprichtingsakte gepasseerd bij de notaris en was Surprise een vereniging: Amusementskoor Surprise, gevestigd te Ewijk. Tijdens een officieel uitgeschreven ledenvergadering hadden de leden een bestuur en uit hun midden een voorzitter gekozen. Tijdens deze vergaderingen werden besluiten genomen hoe we als koor, dat vanaf het begin de amusementswaarde hoog in het vaandel plaatste, wilden gaan zingen: vierstemmig, gevarieerd, modern, klassiek, (geen liturgisch) repertoire en dat alles werd in een huishoudelijk reglement vastgelegd.

Al snel kwam men uit op veelal Engelstalige muziek, maar dat sluit andere talen niet uit, zo hebben we ook Duits, Italiaans, Frans, Zuid-Afrikaans en uiteraard ook Nederlands werk. Surprise is van alle markten thuis, ze schuwt zelfs choreografie niet en bij de optredens blijft het zangboek achterwege. Surprise stond vanaf de oprichting onder de leiding van Nico Adriaens. Het ledental groeide gestaag en zo heeft Surprise zelfs een luxeprobleem gekend van een ledenstop en wachtlijst. Op dat moment had Surprise 75 leden.

Optredens zijn geweest in diverse plaatsen in het land van Maas en Waal, Veghel, Rosmalen, en Geldern (Dld) bij verschillende gelegenheden en zelfs heeft Surprise een (eenmalig) uitstapje gemaakt naar een Carnavalsrepertoire.Ter gelegenheid van het tweede lustrum werd in de Nijmeegse stadsschouwburg voor een uitverkochte zaal een wervelende show gepresenteerd waar anderhalf jaar van voorbereiding aan vooraf ging. De moeite die dit alles kostte werd gecompenseerd door het enthousiaste en dankbare publiek. Surprise heeft ook meegewerkt aan de "Tribute to Vickey Brown" in Barneveld en Den Bosch.

de Maas en Waler